Juha Pouttu on valittu Kyrönmaan CNC Koneistuksen yksikön päälliköksi

Kyrönmaan CNC Koneistuksen uusi yksikön päällikkö on Juha Pouttu. Jussi Korajoki jää pois yhtiön palveluksesta kesäkuun lopussa myytyään omistamansa Kyrönmaan CNC Koneistuksen osakkeet Purso Groupille.

Laihialaisella Poutulla on 25 vuoden kokemus koneapaja-alalta. Hän aloitti 1990-luvun alkupuolella ABB:llä valmistuspäällikkönä ja tuotekehityksen ja prosessikehityksen konsulttina. Sen jälkeen hän toimi pitkään kehityskonsulttina konsultointiyrityksessä ja myöhemmin useiden eri konepajojen johtotehtävissä.

– Tuotannon kehitys on vahvin osa-alueeni, sillä minulla on pitkä kokemus niistä tehtävistä. Olen työskennellyt esimerkiksi Componentalla Pietarsaaressa ja Komasilla Härmässä konepajajohtajana.

Pouttu tuntee hyvin konepajateollisuuden asiakkaat. Hän näkee paljon potentiaalia Kyrönmaan CNC Koneistuksessa.

– Purso Group Oy:n mukaantulo tekee yrityksen toiminnasta mielenkiintoisen. Kyrönmaan CNC koneistuksella on kasvutavoitteita ja Purso on varmasti pitkäjänteinen omistaja, sillä se on kehittämisorientoitunut yritys. Näin hyvin hoidettuun firmaan on mukava tulla.

Kehittämistavoitteista Pouttu mainitsee ISO 91001: 2915 -laatusertifikaatin sekä ISO 14001: 2016-ympäristösertifikaatin saamisen. Laatusertifikaatin auditointi on syksyllä.

– Kyrönmaan CNC Koneistuksessa noudatetaan jatkuvan parantamisen periaatetta. Sen ansiosta voimme säilyttää kilpailukykymme.