Kyrönmaan CNC Koneistus on saanut laatu- ja ympäristösertifikaatit

Kyrönmaan CNC Koneistus on saanut ISO 9001:2015 -laatusertifikaatin ja ISO 14001: 2015 -ympäristösertifikaatin.

ISO 9001 on yksi maailman tunnetuimmista laatustandardeista. Sitä käytetään johtamisen työkaluna ja toiminnan tasalaatuisuuden varmistajana. Standardi osoittaa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille, että yrityksen prosessit, kuten työskentelytavat, päätöksenteko ja vastuut on määritelty ja dokumentoitu.

Ympäristöjärjestelmä ISO 14001: 2015 on organisaation työkalu ympäristövaikutusten huomioimiseen. Sen avulla organisaatio ottaa ympäristöasiat järjestelmällisesti huomioon kaikessa toiminnassaan. Toimiva ympäristöjärjestelmä auttaa tunnistamaan ja vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia sekä säästämään kustannuksia. Myös ympäristöjärjestelmä on kansainvälinen standardi.

Kyrönmaan CNC Koneistuksen yksikön päällikkö Juha Pouttu kertoo, että Kyrönmaan CNC Koneistuksella oli laatujärjestelmä käytössä jo ennestään.

– Meillä on ollut aiemminkin laatujärjestelmä, joka nyt sertifioitiin. Sertifikaatti myönnettiin meille 29.9.2017.

Pouttu kertoo, että vuoden 2015 laatujärjestelmästandardissa painotetaan eniten johdon vastuuta.

– Olemme kiinnittäneet huomiota erityisesti jatkuvaan parantamiseen. Jatkuva parantaminen lähtee johtamisesta ja johdon prosesseista. Sertifikaattien saaminen on kuitenkin vaatinut kaikkien työtä.

Sertifikaatin ansiosta asiakkaat tietävät yrityksen toimintatavat. Kun toimitusketju toimii laatu- ja ympäristöjärjestelmien mukaan, myös loppuasiakas saa hyödyn.

 

kyro_en kyro_fi