Lämpöresistanssin mittauspalvelut

Cool enough –testing – lämpöresistanssin mittauspalvelu jäähdytyselementti-prototyypeille

Cool enough testing –palvelu on tarkoitettu kone-, laite- tai valaisinsuunnittelijoille, joiden tuotteiden sisällä on ilma- tai nestejäähdytystä vaativaa tehoelektroniikkaa.

 

Palvelun avulla selvitetään, kuinka paljon kyseinen jäähdytyselementti pystyy siirtämään lämpöä pois elektroniikkakomponenteista. Testauksella saadaan selville jäähdytyselementin lämpöresistanssiarvo.

 

Oikean kokoisella ja mallisella ”jäähdytyssiilillä” on iso merkitys. Alimitoitettu elementti ylikuumentaa komponentit, jolloin syntyy oikosulkuja tai kone- ja laiterikkoja. Toimimaton kone tai laite aiheuttaa aina tappiota tai reklamaatioita. Jos laitteessa on ylimitoitettu elementti, maksetaan turhasta.

 

Isoilla yrityksillä on tuotekehityksen käytössä simulointiohjelmia, joilla voidaan jo suunnitteluvaiheessa haarukoida tarvittavan jäähdytyselementin lämmönsiirtokykyä. Elementin lämmönsiirtokykyyn vaikuttavat monet asiat, kuten ripojen suunta ja muoto. Näin lämmönsiirtokyvystä saadaan luotettavaa tietoa vasta oikeassa testitilanteessa. Kun protojen testeistä on saatu suuntaa antavat lämpöresistanssiarvot, on myös varsinaista simulointia helpompi jatkaa tarvittaessa.

Palvelulla voidaan testata erimallisten elementtien lämmönsiirtokykyä. Testauksella saadaan myös vastaukset siihen, miten pinnan mahdolliset ilmaraot, ripavälien pienet muutokset tai pinnan karheus vaikuttavat lämmönsiirtokykyyn.

 

Testauspalvelusta johtuen meillä on lukuisia valmiita tuloksia, joiden avulla voidaan haarukoida nopeammin optimaalisen elementin löytymistä. Tämä myös nopeuttaa asiakasyrityksen tuotekehitystä ja säätää kuluja.

 

Testauspalvelu on hyödyllinen sekä ison että pienen valmistajan kannalta. Sarjatuotteena myydyissä jäähdytyselementeissä on valmiiksi testatut lämpöresistanssiarvot. Koneet ja laitteet ovat kuitenkin erilaisia ja sarjatuote-elementit voivat olla joko muodoltaan tai lämmönsiirtokyvyltään tai molempien puolesta epäedullisia vaihtoehtoja. Teettämällä oman proton ja testaamalla sen, voidaan saada riittävän tasoinen arvo lämmönsiirtokyvystä. Näin tuotteen valmistaja saa optimaalisen kokoisen jäähdytyselementin ja on varmistanut elektroniikan jäähdytyksen ja koneen tai laitteen toimivuuden.

 

Kun haluat valmistaa proton, ota meihin yhteyttä. Käymme yhdessä läpi, mitä lähtötietoja tarvitaan onnistuneen proton valmistuksen varmistamiseksi.

Checklista asiakkaille: Seuraavat tiedot auttavat meitä oikeanlaisen elementin valinnassa

1. Minkälaisia komponentteja laitteessa, koneessa tai valaisimessa on ja mikä on siirrettävä lämpö?

 

2. Mitkä ovat komponenttien mitat ja ulkomittarajoitukset?

 

3. Tuleeko laitteeseen tuuletinta?

 

4. Jos laitteessa on tuuletin, mikä on sen virtausnopeus? (anna tieto, jos sinulla on se)

 

5. Mihin koneeseen, laitteeseen tai valaisimeen jäähdytyselementti tulee?

6. Millaisessa keskilämpötilassa tai äärilämpötiloissa sitä käytetään?

 

7. Millainen elementtiratkaisu olisi hyvä: kaksi- vai yksiliitoksinen?

 

8. Anna lähtötiedot elementin mallista ja koosta tai lähetä työpiirros tai 3D-malli. Katso liitteen mitoitusohje. Se pienentää virheiden mahdollisuutta ja nopeuttaa proton tekemistä. Jos tarvitset apua mitoittamisessa, ota mielellään yhteyttä. Autamme mielellämme.

 

9. Kysymme tarvittavia lisätietoja puhelimitse. Saat tarjouksen proton tekemisestä ja testauksesta viikon sisällä.

 

10. Kun tarjous on hyväksytty, tehdään proto ja testaus. Testistä saadaan arvot ja todetaan lämmönsiirtokyvyn riittävyys. Tarvittaessa tehdään uusi/uusia protoja, jotta saadaan oikean mallinen ja lämmönsiirtokyvyltään toimiva elementti.

 

11. Elementti hinnoitellaan vuosituotannon tai erä- tai sarjakoon mukaan.

 

12. Valmistus aloitetaan viikon – kahden kuukauden aikana riippuen elementtiin tarvittavista työkaluista. )